भगवत: हनुमत: कानिचन् चित्राणि तलपूरयन्‍तु
       मित्राणि
एतानि सन्ति कानिचन् चित्राणि भगवत: श्री हनुमत:  ।
तलपूरयन्‍तु यथेष्‍टम् ।
--


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

क्रीड् (खेलना) धातु: - परस्‍मैपदी