जन्‍माष्‍टम्य: चित्राणि - Subh janmashtami wallpapersएतानि सन्ति कानिचन् जन्‍माष्‍टमी-चित्राणि ।  यावदिच्‍छन्ति तलपूरय‍न्‍तु ।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

फलानि ।।