कानिचन चित्राणि नवरात्रि उत्सवस्य
 ।

या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण सन्स्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
एतानि संति कानिचन चित्राणि नवरात्रि महोत्सवस्य
शुभ नवरात्रिः

Sent from my Nokia phone

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अव्यय पदानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .