वैदिक विसर्ग सन्धि: (पदवृत्ति सन्धि:)-Visarg Sandhi

sanskrit-images-vaidik vyanjan sandhi

 

विसर्जनीयोSरिफितो दीर्घपूर्व: स्‍वरोदय: आकारम् sanskrit-images-vaidik visarg sandhi

    अरिफित विसर्जनीयस्‍य पूर्वं दीर्घ स्‍वर: भवेत् तथा च परे कश्चित स्‍वर: स्‍यात् चेत् विसर्जनीयस्‍य 'आ' इति भवति ।

यथा - या ओषधी: ।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II