दशरूपकस्य मंगलाचरणम्

नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते
मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ।।

सरलार्थः - भगवतः नीलकण्ठस्य ताण्डवे मदजलेन पूरितः सन् गभीरः ध्वनिमानः गणेशः मृदघõवदाचरति ।  तस्मै गणेशाय नमः ।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

क्रीड् (खेलना) धातु: - परस्‍मैपदी