संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: नूतनं संस्‍करणम्मित्राणि
संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: बहुप्रतीक्षितं नूतनं संस्‍करणं सम्‍प्रति प्रकाश्‍यते ।  अस्‍य संस्‍करणस्‍य प्रकाशनं जनवरीमासे एव अभविष्‍यत् किन्‍तु मध्‍ये आपातकालात् अस्‍य प्रकाशनं सम्‍प्रति क्रियते ।  एतत् संस्‍करणं प्राप्‍तुं दत्‍तश्रृंखलायां नोदयन्‍तु ।

संस्‍कृतजगत् ईपत्रिका
अत्र नोदयतु  
-->

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II