प्रथमा विभक्तिः – सूत्रभागः

  • प्रातिपदिकार्थलिंगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ।२।३।४६।
  • सम्बोधने च
                           इति ।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

क्रीड् (खेलना) धातु: - परस्‍मैपदी