प्रसिद्धकवीनां विशेषणानि ।

कालिदासः – दीपशिखा ।
माघः – घण्टा ।
भारविः – छत्र ।
बाणः – तुरंग ।
हर्षः – अनंग ।
मुरारिः – इन्दु ।
त्रिविक्रमः – यमुना ।
मंखः – कर्णिकार ।

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II