महाभारतस्य अष्टादश पर्वाणि ।

महाभारते अष्टादशपर्वाणि सन्ति ।  एतेषां नामानि निम्नोक्तानि सन्ति ।

 1. आदिपर्व
 2. सभापर्व
 3. वनपर्व (अरण्यपर्व)
 4. विराटपर्व
 5. उद्‍योगपर्व
 6. भीष्मपर्व
 7. द्रोणपर्व
 8. कर्ण्‍ापर्व
 9. शल्यपर्व
 10. सौषुप्तिकपर्व
 11. स्त्रीपर्व
 12. शान्तिपर्व
 13. आनुशासनिकपर्व
 14. अश्वमेधपर्व
 15. मौसलपर्व
 16. महाप्रस्थानपर्व
 17. स्वर्गारोहणपर्व


इति


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

अव्यय पदानि ।।

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

फलानि ।।