पद्यरूपेण स्थिताः कोषाः ।

अमरकोषः
मेदिनीकोषः
हलायुधकोषः
त्रिकाण्डशेषकोषः

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी

पुष्पाणां नामानि II