रघुवंशमहाकाव्यस्य मंगलाचरणम् ।

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।