वासवदत्ता ।

संस्कृतस्य लौकिकसाहित्यस्य उपलभ्यमानेषु गद्यग्रन्थेषु प्राचीनतमः ग्रन्थः अस्ति वासवदत्ता ।  अस्य कर्ता सुबन्धु नामकः कविः कश्चन् ।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी