वृहत्त्रयी ।

वृहत्त्रयीसाहित्यग्रन्थेषु निम्नलिखितानां त्रयाणां ग्रन्थानां समावेशः अस्ति ।
१– नैषधचरितम् (नैषधीयचरितम्)
रचनाकारः – श्रीहर्षः
सर्गाः – २२

२– शिशुपालवधम्
रचनाकारः – माघः
सर्गाः – २०

३– किरातार्जुनीयम्
रचनाकारः – भारविः
सर्गाः – १८

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .

अव्यय पदानि ।।

फलानि ।।

दृश् (पश्य्) (देखना) धातुः – परस्मैपदी