मुनित्रयम् ।।

मुनित्रये त्रयाणां व्‍याकरणाचार्याणां नामानि परिगण्‍यते ।

आचार्य पाणिनि: - अष्‍टाध्‍यायीकार: ।
आचार्य कात्‍यायन: - वार्तिककार: ।
आचार्य पतञ्जलि: - महाभाष्‍यकार: ।

इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

अव्यय पदानि ।।