स्‍व. श्री रामकृपाल पाण्‍डेय स्‍मारक क्रीडा प्रतियोगिता सफलतया सम्‍पूर्णा ।।

गत 25वर्षेभ्‍य: अनवरत जायमाना स्‍व. श्रीरामकृपालपाण्‍डेय स्‍मारक क्रीडा प्रतियोगिता, सायंकालीन भजनसंध्‍या च अस्मिन् वर्षे अपि सफलतया सम्‍पूर्णा । अस्‍य सम्‍पूर्णं विवरणम् अस्‍य फेसबुक पृष्‍ठे https://www.facebook.com/rkpskkp उपलभ्‍यते । अत्र कानिचन् चलचित्राणि दीयन्‍ते विहंगमावलोकनाय ।।इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

फलानि ।।

संस्‍कृतव्‍याकरणम् (समासप्रकरणम्)

समासस्‍य भेदा: उदाहरणानि परिभाषा: च - Classification of Samas and its examples .