कथोद्घात: ।।

सूत्रधारस्‍य वाकयं वा समादायार्थमस्‍य वा
भवेत्‍पात्रप्रवेशश्‍चेत् कथोद्घात: स उच्यते ।।
।। साहित्‍यदर्पण 6/35 ।।

यत्र सूत्रधारस्‍य वाक्‍यं वाक्‍यार्थं वा गृहीत्‍वा कंचित् पात्रं रंगमंचे प्रविशेत् तत्र 'कथोद्घात' इति कथ्‍यते ।।


इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

फलानि ।।

अव्यय पदानि ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

क्रीड् (खेलना) धातु: - परस्‍मैपदी