स्वकीयानायिकाभेदाः – मध्‍या स्‍वकीयानायिका ।।

मध्‍या स्‍वकीयानायिका 

मध्या विचित्रसुरता प्ररूढस्‍मरयौवना । 
ईषत्‍प्रगल्‍भवचना मध्‍यमव्रीडिता मता ।। 
।। साहित्‍यदर्पण 3/59।।

विचित्रसुरता, प्ररूढस्‍मरा, प्ररूढयौवना, ईषत्‍प्रगल्‍भवचना, मध्‍यमव्रीडिता च नायिका मध्‍या नायिका इति कथ्‍यते । अस्‍या: उपर्युक्‍ताधारेण पंंचभेदा: सन्ति ।।


इति

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

गम् (जाना) धातु: - परस्‍मैपदी

शरीरस्‍य अंगानि

अव्यय पदानि ।।