जन्‍माष्‍टम्य: चित्राणि - Subh janmashtami wallpapersएतानि सन्ति कानिचन् जन्‍माष्‍टमी-चित्राणि ।  यावदिच्‍छन्ति तलपूरय‍न्‍तु ।

टिप्पणियाँ