या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण सन्स्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
एतानि संति कानिचन चित्राणि नवरात्रि महोत्सवस्य
शुभ नवरात्रिः

Sent from my Nokia phone

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने