रामलीला - अनिरूद्धनगरम् अम्‍बेडकरनगरम् - Ramlila- Aniruddh Nagar, Benipur, (Ambedakar Nagar)भगवत: श्रीरामस्‍य लीलाया: प्रदर्शनं जातं श्रीअनिरूद्धनगरे गतसप्‍ताहे ।
अस्‍यैव कानिचन चित्राणि दीयते अत्र ।

टिप्पणियाँ