दिसंबर, 2011 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

कारक विभक्ति प्रकरणस्‍य प्रारम्‍भ: ।

बान्‍धवा: इत: परं भवन्‍त: अस्‍माकं व्‍याकरणकक्ष्‍यात: लाभान्विता: स्…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (उपाचरित सन्धि:)

विसर्गस्‍य 'स'कारे परिवर्तनम् उपाचरितमस्ति ।  एतत् निम्‍नवदस्ति --…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (अव्‍यापत्ति सन्धि:)-Visarg Sandhi

अव्‍यापत्ति: कखपफेषु वृत्ति:, रेफं स्‍वर्धू: पूरघोषेष्‍वविग्रहे          (…

श्रीगणेश स्‍तुति:

गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि । गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीम…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (अन्‍वक्षर वक्‍त्र सन्धि:)-Visarg Sandhi

यदि विसर्गस्‍यानन्‍तरं कश्चित उष्‍मवर्ण: आगच्‍छेत् तस्‍य उष्‍मवर…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (व्‍यापन्‍न सन्धि:)-Visarg Sandhi

(1) विसर्जनीयस्‍य अनन्‍तरं यदि अघोषव्‍यंजनानि आगच्‍छेयु: तस्‍य अनन्‍तरं च …

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (अकाम सन्धि:)-Visarg Sandhi

रेफोदये लुप्‍तये रिफितविसर्गस्‍यानन्‍तरं यदि 'र' आगच्‍छेत् तर्हि…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (रेफसन्धि:) Visarg Sandhi

सर्वोपधस्‍तु स्‍वघोषवत्‍परो, रेफं, रेफी ते पुना रेफसंधय: रिफित विसर्जनीयस…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया (प्रश्रितसन्धि:) Visarg Sandhi

ओकारं ह्रस्‍वपूर्व: अरिफितविसर्जनीयस्‍य पूर्वं यदि हृस्‍व स्‍वर: भवेत् अनन…

यूट्यूब पृष्‍ठस्‍य नूतनं चलचित्रप्रबन्‍धक: - youtube's new video manager

यूट्यूब पृष्‍ठस्‍य नूतनं दृष्‍यं भवन्‍त: पूर्वमेव दृष्‍टवन्‍त: ।  सम्‍भवत: ब…

वैदिक विसर्ग सन्धि: (नियत सन्धि:) Visarg Sandhi

(1) विसर्जनीयआकारमरेफी घोषवत्‍पर: यदि अरिफित विसर्जनीयस्‍य अनन्‍तरं घोषवर्…

वैदिक विसर्ग सन्धि: (उद्ग्राह सन्धि:) Visarg Sandhi

ह्रस्‍व पूर्वस्‍तु सोSकारम् यदा अरिफित विसर्जनीयस्‍य पूर्वं ह्रस्‍व भवेत्…

वैदिक विसर्ग सन्धि: (पदवृत्ति सन्धि:)-Visarg Sandhi

विसर्जनीयोSरिफितो दीर्घपूर्व: स्‍वरोदय: आकारम्     अरिफित विसर्जनीयस्‍य पू…

सहवाग: 219धावनांकम् अर्जयित्‍वा नूतनं विश्‍वकीर्तिमानमकरोत् - 4rth Odi: Sahwag achieved new word record of 219 runs in Odi

08.12.2011, इन्‍दौर : भारतीयविस्‍फोटकक्रीडक: सहवाग: अत्र नूतनं कीर्तिमानं …

वैदिक सन्धि प्रक्रिया-व्‍यंजन सन्धि: (अन्‍त:पात सन्धि)- Vyanjan Sandhi, Antah Pat Sandhi..

अन्‍त:पात प्रायश: क, च तथा च त कारस्‍य भवति ।  एतत् निम्‍नोक्‍तं द्…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया-व्‍यंजन सन्धि: (वशंगम आस्‍थापित सन्धि)

(1) घोषवत्‍परा प्रथमास्‍तृतीयान्‍स्‍वान् - यदा वर्गस्‍य पूर्व व्‍यंजनानाम् अन…

वैदिक सन्धि प्रक्रिया-व्‍यंजन सन्धि: (परिपन्‍न सन्धि:)-Vaidik Sandhi, Vyanjan Sandhi, Paripann Sandhi..

रेकोष्‍मणोरुदययोर्मकारोSनुस्‍वारं तत्‍परिपन्‍नमाहु:   मकारस्‍य अनन्तरं यदि…

सी.क्‍लीनर मृदुवसनस्‍य नूतनं संस्‍करणम् (3.13.1600)

सी.क्‍लीनर इति मृदुवसनस्‍य विषये किमपि वक्‍तव्‍यम् अस्ति इति अहं न चिन्‍त…

जीमेल सेवाया: नूतनं संस्‍करणम् - Gmail's New Look..

बान्‍धवा: यथा भवन्‍त: जानन्ति , जीमेल सेवा पूर्वमेव नूतनस्‍य संस्‍करणस्‍य …

यूट्यूब जालपृष्‍ठस्‍य नूतनं दृश्‍यम् - Youtube's New Look..

यूट्यूब जालपृष्‍ठस्‍य सम्‍प्रति नूतनं दृष्‍यम् उपलब्‍धमस्ति ।  अस्‍य नूतनं दृष्…

श्री रामलीला- अनिरूद्धनगरं बेनीपुर ( सूर्पणखाया: नासिकाकर्तनं तस्‍या: विलाप: च )

सूर्पणखा रावणस्‍य भगिनि वनं गच्‍छति ।  तत्र श्रीरामं दृष्‍ट्वा मोहिता …

श्री रामलीला- अनिरूद्धनगरं बेनीपुर ( श्रीरामस्‍य वनगमनम् )

भगवान् श्रीराम स्‍वभ्राता लक्ष्‍मण:, स्‍वभार्या सीतया सह वनं गन्‍तुं सिद्ध:…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला