सी.क्‍लीनर इति मृदुवसनस्‍य विषये किमपि वक्‍तव्‍यम् अस्ति इति अहं न चिन्‍तयामि ।  अस्‍य विषये प्रायश: सर्वे जानन्ति एव ।  अस्‍य कार्यमेव अस्ति संगणकस्‍य स्‍वच्‍छताकार्यम् ।


सम्‍प्रति अस्‍य नूतनं संस्‍करणम् उपलब्‍धमस्ति ।  अस्‍य नूतनं संस्‍करणं तलपूरितुम् अत्र अध: नोदयतु ।सी. क्‍लीनर 3.13.1600

1 टिप्पणियां

टिप्पणी पोस्ट करें

नया पेज पुराने