sanskrit-images-vaidik visarg sandhi5

 

  रेफोदये लुप्‍तये

रिफितविसर्गस्‍यानन्‍तरं यदि 'र' आगच्‍छेत् तर्हि विसर्गस्‍य लोप: भवति ।

यथा - अश्‍वा: + रथ: = अश्‍वा रथ:

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने