भगवतः श्रीहनुमतः एषा नामावली सालासर-हनुमान-मन्दिरे रजतपत्रे अंकिता अस्ति ।  एषा नामावली अस्माभिः कल्याणपत्रिका (गीताप्रेस गोरखपुर) तः स्वीकृता अस्ति ।  तेभ्यः हार्दिकं धन्यवादाः ।  एतस्‍य तलपूर्ति: अपि कर्तुं शक्‍यमस्ति ।  अत्र नुदन्‍तु ।

आनन्दपाण्डेयः (प्रमुखः संस्कृतजगत्)
ॐ अंजनीगर्भसम्भूताय नमः
ॐ वायुपुत्राय नमः
ॐ चिरंजीवने नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ कर्णकुण्डलाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ ग्रामवासिने नमः
ॐ पिंगकेषाय नमः
ॐ रामदूताय नमः
ॐ सुग्रीवकार्यकर्त्रे नमः
ॐ बालिनिग्रहकारकाय नमः
ॐ रुद्रावताराय नमः
ॐ हनुमते नमः
ॐ सुग्रीवप्रियसेवकाय नमः
ॐ सागरक्रमणाय नमः
ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः
ॐ छायाग्रहीनिहन्त्रे नमः
ॐ पर्वताधिश्रिताय नमः
ॐ प्रमाथाय नमः
ॐ वनभंगाय नमः
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
ॐ महायुद्धाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ सर्वासुरमहोद्यताय नमः
ॐ अग्निसूक्तोक्तचारिणे नमः
ॐ भीमगर्वविनाशाय नमः
ॐ शिवलिंगप्रतिष्ठात्रे नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ कार्यसाधकाय नमः
ॐ वज्रांगाय नमः
ॐ भास्करग्रसाय नमः
ॐ ब्रह्मादिसुरवन्दिताय नमः
ॐ कार्यकर्त्रे नमः
ॐ कार्यार्थिने नमः
ॐ दानवान्तकाय नमः
ॐ नाग्रविद्यानां पण्डिताय नमः
ॐ वनमाल्यसुरान्तकाय नमः
ॐ वज्रकायाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ रणांगणचराय नमः
ॐ अक्षासुरनिहन्त्रे नमः
ॐ जम्बूमालीविदारणे नमः
ॐ इन्द्रजीतगर्वसंहन्त्रे नमः
ॐ मन्त्रीनन्दनघातकाय नमः
ॐ सौमित्रप्राणदाय नमः
ॐ सर्ववानररक्षकाय नमः
ॐ संजीवनवनगोद्वाहिने नमः
ॐ कपिराजाय नमः
ॐ कालनिधये नमः
ॐ दधिमुखादिगर्वसंहन्त्रे नमः
ॐ धूम्रविदारणाय नमः
ॐ अहिरावणहन्त्रे नमः
ॐ दोर्दण्डशोभिताय नमः
ॐ गरलागर्वहरणाय नमः
ॐ लंकाप्रासादभंजकाय नमः
ॐ मारुताय नमः
ॐ अंजनीवाक्यसाधकाय नमः
ॐ लोकधारिणे नमः
ॐ लोककर्त्रे नमः
ॐ लोकदाय नमः
ॐ लोकवन्दिताय नमः
ॐ दशास्यगर्वहन्त्रे नमः
ॐ फाल्गुनभंजकाय नमः
ॐ किरीटीकार्यकर्त्रे नमः
ॐ दुष्टदुर्जयखण्डनाय नमः
ॐ वीर्यकर्त्रे नमः
ॐ वीर्यवर्याय नमः
ॐ बालपराक्रमाय नमः
ॐ रामेष्ठाय नमः
ॐ भीमकर्मणे नमः
ॐ भीमकार्यप्रसाधकाय नमः
ॐ विरोधिवीराय नमः
ॐ मोहनासिने नमः
ॐ ब्रह्ममन्त्रये नमः
ॐ सर्वकार्याणां सहायकाय नमः
ॐ रुद्ररूपीमहेष्वराय नमः
ॐ मृतवानरसंजीवने नमः
ॐ मकरीशापखण्डनाय नमः
ॐ अर्जुनध्वजवासिने नमः
ॐ रामप्रीतिकराय नमः
ॐ रामसेविने नमः
ॐ कालमेघान्तकाय नमः
ॐ लंकानिग्रहकारिणे नमः
ॐ सीतान्वेषणतत्पराय नमः
ॐ सुग्रीवसारथये नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ कुम्भकर्णकृतान्तकाय नमः
ॐ कामरूपिणे नमः
ॐ कपीन्द्राय नमः
ॐ पिंगाक्षाय नमः
ॐ कपिनायकाय नमः
ॐ पुत्रस्थापनकर्त्रे नमः
ॐ बलवते नमः
ॐ मारुतात्मजाय नमः
ॐ रामभक्ताय नमः
ॐ सदाचारिणे नमः
ॐ युवानविक्रमोर्जिताय नमः
ॐ मतिमते नमः
ॐ तुलाधारपावनाय नमः
ॐ प्रवीणाय नमः
ॐ पापसंहारकाय नमः
ॐ गुणाढ्याय नमः
ॐ नरवन्दिताय नमः
ॐ दुष्टदानवसंहारिणे नमः
ॐ महायेगिने नमः
ॐ महोदराय नमः
ॐ रामसन्मुखाय नमः
ॐ रामपूजकाय नमः

1 टिप्पणियां

टिप्पणी पोस्ट करें

नया पेज पुराने