July, 2012 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

कांग्रेसवर्गस्‍य नेतारं कांग्रेसस्‍य प्रश्‍नचिटिका

कांग्रेसवर्गस्‍य य: सांसदवर्य: गुजरातप्रदेशस्‍य मुख्‍यमन्त्रिण: प्रशंसां क…

जयभगवान: प्रथमस्‍पर्धा विजितवान्

लन्‍दनओलम्पिकक्रीडात: भारतीयानां कृते द्वितीया सुवार्ता आगतास्ति सम्‍प्…

साइना नेहवाल: स्‍पर्धा विजितवती

लन्दनओ‍लम्पिकक्रीडायां साइनानेहवाल: स्‍वस्‍य प्रथमा स्‍पर्धा विजितवती …

अन्‍ना पुनरनश्‍नमारभत्

देहल्‍या: जन्‍तर-मन्‍तरस्‍थाने अन्‍ना अनश्‍नान्‍दोलनं पुनरारभत् । …

ओलम्पिकदीपं स्‍वीकृत्‍य धाविष्‍यति महानायक: अमिताभबच्‍च्‍न: ।

बालीबुड महानायक: अमिताभबच्‍चन: अद्य ओलम्पिकसमारोहस्‍य प्रारम्‍भात् एकदिवस…

लन्‍दनओलम्पिक2012 उद्घाटनं श्‍व: ।

ओलंपिकक्रीडा2012 इत्‍यस्‍य प्रारम्‍भे सम्‍प्रति केवलम् एकं दिनमे…

कानिचन चित्राणि लन्‍दनओलंपिक2012 क्रीडाया: ।

मित्राणि स्‍व: लन्‍दनओलम्पिकक्रीडाया: उद्घाटनसत्रमस्ति ।  अस्मिन् अवसरे…

श्रावणमासस्‍य कज्‍जलीगीतं श्रृण्‍वन्‍तु ।

बान्‍धवा:  श्रावणमास: गम्यमान: अस्ति ।  इदानीं पर्यन्‍तं कदाचित् भवद्भि…

फायरफाक्‍स अंतरजालचालकस्‍य नूतनं हिन्‍दीसंस्‍करणम् ।

मित्राणि सम्‍प्रति हिन्‍दीभाषाया: महत्‍वं वर्धते इति तु सर्…

श्रावणमहोत्‍सवावसरे श्री श्रृंगीऋषिआश्रमे श्रावणझूला, संत्‍संगायोजनं च ।

श्री श्रृंगीऋषिआश्रमे प्रतिवर्षवदेव अस्मिन् वर्षे अपि श्रावणझ…

पीएच.डी. संयुक्‍त प्रवेशपरीक्षापरिणाम: घोषित:

अवधविश्‍वविद्यालयस्‍य बहुप्रतीक्षितपरीक्षापरिणामा: सम्‍प्रति समागता:…

श्रीरामरक्षास्‍तोत्रम् ईपुस्‍तकम् गृह्णन्‍तु ।

बान्‍धवा: भवतां समक्षे विगतदिवसे श्रीरामरक्षास्‍तोत्रं लेखरूपेण प्…

श्रीहरिशरणाष्‍टकम्

ध्‍येयं वदन्ति शिवमेव हि केचिदन्‍ये शक्तिं गणेशमपरे तु दिवाकरं वै । रूपैस्‍तु…

श्री रामरक्षास्तोत्रम्

श्री रामरक्षास्तोत्रम् ऊँ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौषिक ऋषिः…

श्री श्रृंगीऋषिआश्रमधाम

अयोध्‍याया: राजा दशरथस्‍य चत्‍वार: पुत्रा: आसन् ।  तेषामुत्‍पत्तिकथा तु …

वसन्तः

प्रणय कामिनि कोमलहृदये,पुरतःपश्य वसन्तः,। हा हतभाग्ये नववयशीले,निकषा चास्ति न…

संस्कृत भाषा

जयतु जयतु भुवि संस्कृत भाषा,तत्व ज्ञान प्रकाशा । सर्वं सुलभं तव सांनिध्ये,ब्र…

श्री महावीरन धाम

श्रीमहावीरनधाममंदिरम् अम्‍बेडकरनगरस्‍य (उत्‍तरप्रदेशस्‍य) प्रशिद्धहनुमानम…

श्रीहरिदास-पंचकम्

स्नेहार्द्रं मुखमण्डलं सुललितं गौरप्रभाभास्वरं, दिव्यं दैन्यविदारकं मुनिवरं सर…

ग्रीष्मकाल:

निस्तृणा मेदिनी ग्रीष्मकाले तथा, निर्विकाराः यथा साधवो योगिनः। पुष्पशून्याः …

कपिल पंचक

अनाद्यनंतं कमनीय वर्चसं,समाधि-निष्ठं ननु कोविदां वरम्। वरेण्यकीर्तिं कमलासना…

भारतमात्रे नमः

भारते भव्यता दिव्यता भारते, भारते भारतीयाःजनाःभारताः। भारते भाग्यवन्तो जनाःज…

श्री राम

धन्याःजनन्यो नृपतिस्तु धन्यः,धन्याः जनाः कौशलराजदासाः। धन्यो वशिष्ठो द्विजपूज्य…

मनोरमं महेश्वरं महोजसा सुभास्वरं

मनोरमं महेश्वरं महोजसा सुभास्वरं, भवाब्धिपोत-रूपकं कृपापयस्विनी वरम्। विषादरात्…

श्रवणं प्रथमं,श्रुति वाक्यमहो

श्रवणं प्रथमं,श्रुति वाक्यमहो,गुरुदेव मुखादनुभूतिमयम्। कृपया परया परमात्मकृपा,स…

कलौ किम्

शवानो गृहेषु गृहणी हृदये वसन्ति, गावो चरन्ति विजने पथि वा भ्रमन्ति। भाग्यं द्व…

श्री शंकराचार्य पंचकम्

बौद्धध्वान्तहरं हरेःप्रियतमं वेदान्तविद्याकरं, योगीशं यतिवृन्दवन्दितपदं वैराग्य…

प्रात:स्‍मरणम्, श्‍लोका:, स्‍तुतय:

खर्व स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपव्यालो…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला