February, 2013 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: नूतनं संस्‍करणम्

मित्राणि संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: नूतनं संस्‍करणं सम्‍प्रति सज्‍जीकृयते । भवत…

आचार्य ईश्‍वरकृष्‍ण: ।

आचार्य ईश्‍वरकृष्‍ण: सांख्‍यस्‍य मूलशाखीय: आसीत् ।  अस्‍य समयमपि ईसापूर्वमेव…

आचार्य विन्‍ध्‍यवास: ।

आचार्य विन्‍ध्‍यवासस्‍य प्रायेण आचार्य श्री ईश्‍वरकृष्‍णेन सह अभिन्‍नतां प्…

आचार्य वार्षगण्‍य: ।

अश्‍वघोषस्‍य बुद्धचरिते (12/33) "पंचपर्वाSSविद्या" इति वार्षगण्‍…

आचार्य जैगीषब्‍य: ।

महाभारते विविधस्‍थलेषु महर्षिजैगीषव्‍य: सांख्‍याचार्यरूपेण उद्धृत: अस्ति ।…

आचार्य पंचशिख:

आचार्य पंचशिखस्‍य ऐतिहासिकत्‍वविषये केषु अपि मतवैभिन्‍यं नास्ति ।  स: '…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला