आचार्य विन्‍ध्‍यवासस्‍य प्रायेण आचार्य श्री ईश्‍वरकृष्‍णेन सह अभिन्‍नतां प्रतिपाद्यते विद्वद्भि:, कुत्रचित् वार्षगण्‍येन सह अपि अस्‍य अभिन्‍नतां प्रतिपाद्यते किन्‍तु उभयमपि प्रामाणिकं नास्ति अत: सुष्‍ठुतया विद्वान्‍स: किमपि न वदन्ति ।

-->

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने