अ, इ, उ,ऋ,लृ                        अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ                  अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ
1 हृस्‍व, उदात्‍त, अननुनासिक दीर्घ, उदात्‍त, अननुनासिक प्‍लुत, उदात्‍त, अननुनासिक
2 हृस्‍व, उदात्‍त, अनुनासिक दीर्घ, उदात्‍त, अनुनासिक प्‍लुत, उदात्‍त, अनुनासिक
3 हृस्‍व, अनुदात्‍त, अननुनासिक दीर्घ, अनुदात्‍त, अननुनासिक प्‍लुत, अनुदात्‍त, अननुनासिक
4 हृस्‍व, अनुदात्‍त, अनुनासिक दीर्घ, अनुदात्‍त, अनुनासिक प्‍लुत, अनुदात्‍त, अनुनासिक
5 हृस्‍व, स्‍वरित, अननुनासिक दीर्घ, स्‍वरित, अननुनासिक प्‍लुत, स्‍वरित, अननुनासिक
6 हृस्‍व, स्‍‍वरित, अनुनासिक दीर्घ, स्‍वरित, अनुनासिक प्‍लुत, स्‍वरित, अनुनासिक

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने