मित्राणि
संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: नूतनं संस्‍करणं नवम्बरमासे अस्‍माभि: प्रकाशयिष्‍यते । तदर्थं भवतां सर्वेषां लेखा: स्‍वागतार्ह: । आत्‍मन: लेखान् अक्‍टूबरमासस्‍य 31 दिनांकपर्यन्‍तं ईसंकेतद्वारा उत पत्रद्वारा प्रेषयन्‍तु । भवतां लेखा: संस्‍कृतभाषायामेव भवेयु: ।
     ईसंकेतद्वारा प्रेषितुम् अस्‍माकं ईसंकेत: -

pramukh@sanskritjagat.com

     पत्रमाध्‍यमेन प्रेषितुमस्‍माकं पत्रसंकेत: अधोलिखित: अस्ति ।


संस्‍कृतजगत् शिक्षण-प्रशिक्षण संस्‍थानम् 
नगहरा चौराहा, गोशाईगंज, फैजाबाद 
पिन संख्‍या - 224141 इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने