November, 2015 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

गत्‍यर्थकर्मणि ..... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् -  गत्‍यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्‍यौ चेष्‍टायामनध्‍वनि: ।। य…

अनुप्रतिगृणश्‍च - चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - अनुप्रतिगृणश्‍च।। अनु, प्रति च उपसर्गपूर्वकं 'गृ' ध…

राधीक्ष्‍योर्यस्‍य .... चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - राधीक्ष्‍योर्यस्‍य विप्रश्‍न: ।। शुभाशुभकथनार्थे विद्यमानौ …

मन्‍यकर्मण्‍यनादरे .... चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - मन्‍यकर्मण्‍यनादरेविभाषाSप्राणिषु।। वृत्ति: - प्राणिवर्जे …

नम: स्‍वस्तिस्‍वाहा ...... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - नम: स्‍वस्तिस्‍वाहास्‍वधाSलंवषड्योगाच्‍च ।। नम:, स्‍वस्ति,…

क्रियार्थोपपदस्‍य च ..... चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - क्रियार्थोपपदस्‍य च कर्मणि स्‍थानिन: ।। क्रियार्थ क्रिया य…

श्रीअयोध्‍यादर्शनम् - प्रसिद्धस्‍थाननामानि ।।

बान्‍धव: अयोध्‍याधामदर्शनाय ये केSपि आगच्‍छन्ति तेषां म‍नसि प्राय: एकै…

हितयोगे च - चतुर्थी विभक्ति: ।

सूत्रम् - हितयोगे च (वार्तिकम्)  'हित', 'सुख' च योगे …

उत्‍पातेन..... - चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - उत्‍पातेन ज्ञापिते चक्रे ।।  भौतिकोत्‍पातिभि: सूचितवस्‍तुषु…

क्‍लृपिसंपद्यमाने..... चतुर्थी विभक्ति: ।

सूत्रम् - क्‍लृपिसंपद्यमाने च (वार्तिकम्) क्लृपि धातु:, तस्‍य सामाना…

तादर्थ्‍ये चतुर्थी ..... चतुर्थी विभक्ति: ।

सूत्रम् - तादर्थ्‍ये चतुर्थी वाच्‍या (वार्तिकम्) प्रयोजनवशात् यदि कि…

तुमर्थाच्‍च .... चतुर्थी विभक्ति: ।।

सूत्रम् - तुमर्थाच्‍च भाववचनात् कस्मिंश्चिद् धातौ तुमुन् प्रत्‍यययोजन…

परिक्रयणे सम्‍प्रदान.... चतुर्थी विभक्ति: ।

परिक्रयणे सम्‍प्रदानमन्‍यतरस्‍याम् परिक्रयणार्थे सम्‍प्रदानसंज्ञा विकल्…

ज़्यादा पोस्ट लोड करें कोई परिणाम नहीं मिला